Stichting een voor allen.
Een voor Allen, allen voor een.

De stichting heeft ten doel : 

­

het bijeenbrengen van gelden en middelen ter bevordering van het sociale, culturele, sportieve en maatschappelijke leven van leden en niet leden van verenigingen, stichtingen, groeperingen, instellingen voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of ­zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondernemen van activiteiten die voor het bereiken van voormeld doel bevorderlijk kunnen zijn, ondermeer :


  • het organiseren en stimuleren van evenementen, acties enzovoorts, waardoor financiële steun kan worden opgewekt.­
  • het beheren van de verkregen gelden, en voorts al hetgeen tot het bereiken van het doel­ bevorderlijk kan zijn.


De stichting wordt beheerd door onze voorzitter Breur Kostons en onze penningmeester Jo Ritzervelt.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41079236.JA, IK GA MEEDOEN AAN DE VRIENDENLOTERIJ.

Ik speel mee voor mijn favoriete club. “STICHTING EEN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR EEN Klik hier om mee te spelen.


Zo werkt het:

  • 15 trekkingen per jaar waarvan 14 ten gunste van de vereniging
  • Deelname vanaf 18 jaar
  • Een lot kost € 15,00 per trekking
  • Opzeggen kan op elk gewenst moment